ตีนเป็ดทะเล

Tin Ped Thale

ตีนเป็ดทะเล เป็น ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. ใบรูปไข่กลับ ยาว 9-30 ซม. ปลายแหลม เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-4 ซม.

ดอกตีนเป็ดทะเล ช่อดอกยาว 8-35 ซม. ก้านดอกยาว 1-4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยาว 0.8-2.5 ซม. ดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองรอบปากหลอด หลอดกลีบดอกยาว 1-2 ซม. กลีบยาว 1.2-3.8 ซม. มีขนสั้นนุ่มด้านในหลอดกลีบครึ่งบน เกสรเพศผู้ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มม.

ผลตีนเป็ดทะเล ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว 4.5-7.7 ซม. สุกสีเขียว

ตีนเป็ดทะเล พบที่ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าชายเลน ป่าพรุ หรือป่าชายหาด และเป็นไม้ประดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Cerbera odollam Gaertn.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Grey milkwood, Pong pong tree, Sea mango, Suicide tree

ชื่ออื่น: ตีนเป็ด, ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ (ภาคกลาง); ตุม (กาญจนบุรี); มะตะกอ (มาเลย์-นราธิวาส); สั่งลา (กระบี่)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 65-69.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.