ตีนเป็ดทราย

Tin Ped Sai

ตีนเป็ดทราย เป็น ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 5.5-24 ซม. ปลายแหลมสั้น เส้นแขนงใบเชื่อมติดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1-4 ซม.

ดอกตีนเป็ดทราย ช่อดอกยาว 7-30 ซม. ก้านดอกยาว 0.6-2.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1-1.7 ซม. ดอกสีขาว มีแต้มสีแดงรอบปากหลอด หลอดกลีบดอกยาว 2.5-4 ซม. กลีบรูปขอบขนาน ยาว 1.5-3 ซม. ด้านในมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ติดใต้ปากหลอดกลีบดอก ก้านเกสรเพศเมียยาว 2-4 มม.

ผลตีนเป็ดทราย ผลรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6.5-10 ซม. ผลสุกสีแดง

ตีนเป็ดทราย พบที่หมู่เกาะเซเชลส์ เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก และออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายฝั่งทะเล ป่าชายหาดหรือชายป่าดิบชื้นความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Cerbera manghas L.

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ: Cerbera

ชื่ออื่น: ตีนเป็ดทราย (ปัตตานี); ตีนเป็ดเล็ก (ภาคกลาง); เทียนหนู, เนียนหนู (สตูล); ปงปง (พังงา); ปากเป็ด (ตราด); มะตากอ (มาเลย์-นราธิวาส); รักขาว (จันทบุรี)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 67.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.