เครือปลาสงแดง

khruea pla song daeng

เครือปลาสงแดง เป็น ไม้เถา กิ่งแก่มีช่องอากาศ ใบเรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 2.5-12.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 0.4-3 ซม. มักมีต่อมตามซอกใบ

ดอกเครือปลาสงแดง ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาว 1.5-15 ซม. ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. มีขนสั้นนุ่ม ดอกรูปแตร สีขาวหรืออมเหลือง กลีบเวียนทับกันด้านขวาในตาดอก หลอดกลีบยาว 2-4 มม. ด้านนอกมีขน หนาแน่นที่ปากหลอด กลีบ 5 กลีบ ยาว 2.5-6 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดใต้กึ่งกลางหลอดกลีบดอก ไม่ยื่นพ้นปากหลอด ก้านชูอับเรณูสั้น จานฐานดอกจักเป็นพูแยกกัน ยาวกว่ารังไข่ คาร์เพลแยกกัน มีขน เกสรเพศเมียยาว 1-2 มม.

ผลเครือปลาสงแดง ผลเป็นฝักคู่ รูปแถบ กางออก ยาวได้กว่า 15 ซม. เมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 2-2.5 มม. มีขนกระจุกยาว 1.8-3 ซม.

เครือปลาสงแดง พบที่อินเดีย ปากีสถาน จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย นิวกินี ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นแทบทุกสภาพป่า ความสูงถึงประมาณ 850 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ichnocarpus frutescens (L.) W. T. Aiton

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Apocynum frutescens L.

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น: เครือเจ็น (เชียงใหม่); เครือซุด, เครือซุดแดง (เลย); เครือปลาสงแดง (ปราจีนบุรี); เครืออีม้อ (ภาคกลาง); ชัยสง (เลย); เต่าไห้ (ตราด); เถาโก (ประจวบคีรีขันธ์); เถายอดแดง (อ่างทอง); เถาวัลย์แดง (ชลบุรี); ปอต่อไห้ (จันทบุรี); หัวขวาน (ชลบุรี); หุนน้ำ (สระบุรี)

สกุล Ichnocarpus R. Br. มี 8 ชนิด พบในเอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมี 4 ชนิด 2 ชนิด เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย คือ I. fulvus Kerr พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และ I. uliginosus Kerr พบทางภาคเหนือ ต่างกันที่ขนาดของใบ กลีบดอก และจานฐานดอก

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “ichno” รอยเท้า และ “karpos” ผล ตามลักษณะผลที่กางออก

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 185-186.
Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 113-118.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.