เถาวัลย์แดง

thao wan daeng

เถาวัลย์แดง เป็น ไม้เถา ยาวได้กว่า 10 ม. น้ำยางสีขาว มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบเรียงตรงข้าม รูปรีกว้างหรือรูปขอบขนาน ยาว 4.5-12 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.

ดอกเถาวัลย์แดง ช่อดอกแบบช่อกระจุก ก้านช่อยาว 3-10 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงทับกันด้านซ้ายในดอกตูม ดอกบานรูปกงล้อ หลอดกลีบสั้น กลีบรูปใบหอก ยาว 0.8-1 ซม. โคนด้านในมีขนยาว กะบังมี 5 พู ปลายรูปลิ่มแคบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่โคนหลอดกลีบ แนบติดยอดเกสรเพศเมียเป็นเส้าเกสร ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน หุ้มรังไข่ ปลายยอดเกสรเพศเมียเป็นจะงอย

ผลเถาวัลย์แดง ผลแห้งแตกแนวเดียว ติดฝักเดียวหรือเป็นคู่ กางออก รูปทรงกระบอก ยาว 8-18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. เมล็ดจำนวนมาก แบน เรียวยาวประมาณ 1 ซม. มีจะงอย ปลายมีขนกระจุกยาวประมาณ 2 ซม.

เถาวัลย์แดง พบที่จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และชวา ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Secamone villosus Blume

วงศ์ Apocynaceae

ชื่อพ้อง: Toxocarpus villosus (Blume) Decne., Toxocarpus hosseusii Schltr.

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น: เครือซุด (เลย); เครือมะแตก (ภาคเหนือ); เถาวัลย์แดง (ราชบุรี); อบเชยเถา (กรุงเทพฯ), โสรยา

สกุล Secamone R. Br. ในที่นี้ได้รวมเอาสกุล Toxocarpus ไว้ด้วย อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Secamonoideae ทำให้มีจำนวนกว่า 130 ชนิด พบในแอฟริกา โดยเฉพาะในมาดากัสการ์ เอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีรายงาน 6 ชนิด

ชื่อสกุลมาจากภาษาอาหรับ “squamona” ที่ใช้เรียกชนิด S. aegyptiaca W. T. Aiton

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Klackenberg, J. (2010). New species and combinations of Secamone (Apocynaceae, Secamonoideae) from South East Asia. Blumea 55: 231-241.
Li, B., M.G. Gilbert and W.D. Stevens. (1995). Asclepiadaceae (Toxocarpus). In Flora of China Vol. 16: 198.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.