จำปีแก้วมหาวัน

Champi Kaeo Mahawan

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia floribunda (Finet & Gagnep.) Figlar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia floribunda Finet & Gagnep.

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: Hybrid Plants Thailand by 'Purk'
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.