มณฑาป่า

Montha Pa

มณฑาป่า เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบค่อนข้างหนา รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 18-30 ซม. ก้านใบยาว 3-5 ซม. โคนก้านใบป่อง มีขนสั้นสีน้ำตาลหนาแน่นปกคลุม

ดอกมณฑาป่า ดอกออกเดี่ยวๆ ตามปลายกิ่ง ตาดอกรูปขอบขนาน ปลายแหลม ยาว 6-7 ซม. สีน้ำตาลอมเขียว ก้านดอกยาว 2.5-4 ซม. กลีบรวม 9 กลีบ สีม่วงอมเขียวและแดง อวบหนา รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบด้านนอกยาว 6-9 ซม. ขอบกลีบห่อและปลายกลีบโค้งเข้า กลีบด้านในแคบและเล็กกว่าเล็กน้อย มีสีเข้มกว่ากลีบด้านนอก เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 1-1.5 ซม. ปลายมีรยางค์สั้น ๆ ยาวประมาณ 0.3 ซม. รังไข่ไร้ก้าน มีคาร์เพลจำนวนมาก

ผลกลุ่ม รูปไข่หรือทรงกระบอก ยาว 4-12 ซม. ผลย่อยแตกอ้า ยาว 0.5-1.5 ซม. ห้อยลง มีจงอยสั้นๆ เมล็ดสีแดงรูปรี แบน ยาวได้ประมาณ 1 ซม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบทางภาคเหนือของไทย พบที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก และตาก ขึ้นในป่าดิบเขา ระดับความสูง 1000-1850 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia garrettii (Craib) V.S.Kumar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Manglietia garrettii Craib

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.