จำปีดอย

Champi Doi

จำปีดอย ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเด่นที่หูใบตรงปลายยอดค่อนข้างยาว ผิวใบเกลี้ยงค่อนข้างหนา ดอกขนาดใหญ่ห้อยลง สวยงามมาก พบน้อยมากในป่าประเทศไทย ภาพนี้ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณป่าดงดิบชื้นต่อกับป่าดงดิบเขา ที่พบที่นี่ประมาณ 10 ต้น แต่ที่มากกว่านั้นยังพบในป่าดงดิบชื้นรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความหายากก็ระดับน้องๆ จำปีเพชร ครับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia gustavii King

วงศ์ Magnoliaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.เพชรบุรี
(*ภาพ:by ธรรมนูญ เต็มไชย)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.