มณฑาขาวอ่างขาง

Montha Khao Ang Khang

มณฑาขาวอ่างขาง เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งมีช่องอากาศ กิ่งอ่อนมีขนยาว รอยหูใบรูปสามเหลี่ยมมน ๆ ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ส่วนมากยาว 20-35 ซม. ก้านใบยาว 1-5 ซม.

ดอกมณฑาขาวอ่างขาง ดอกออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2-3 ซม. ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. มีรอยใบประดับติดที่ก้านดอก กลีบรวม 9-12 กลีบ เรียงวงละ 3 กลีบ สีขาวครีม 3 กลีบนอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 6-8 ซม. กลีบกลางและกลีบในเรียวแคบกว่า ยาวเท่า ๆ กัน โคนเรียวคล้ายเป็นก้านกลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูรูปแถบ ยาว 1-1.5 ซม. แกนกลางมีรยางค์ยื่นเลยอับเรณู ปลายเป็นติ่งแหลม คาร์เพลจำนวนมากเรียงเวียนรอบแกน

ผลรวมรูปไข่ ยาว 7-10 ซม. ผลย่อยจำนวนมาก แตกตามรอยเชื่อม รูปสีเหลี่ยมคางหมู ปลายเป็นจงอยสั้น ๆ แต่ละคาร์เพล มี 1-4 เมล็ด

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบทางภาคเหนือของไทย ที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในหุบเขาในป่าดิบเขา ระดับความสูง 1400-1500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia hookeri (Cubitt & W.W.Sm.) D.C.S.Raju & M.P.Nayar

วงศ์ Magnoliaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.