มณฑิรา

Mon thira

มณฑิรา เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงอมเหลือง เห็นรอยหูใบชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาว 10-26 ซม. ปลายกิ่งที่มีดอกหนา มีรอยใบประดับที่ใต้วงกลีบรวม

ดอกมณฑิรา กลีบรวม 9 กลีบ หนา ห่อเข้า กลีบนอก 3 กลีบ สีน้ำตาลอมม่วงอ่อน ๆ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ยาว 7-9 ซม. 6 กลีบด้านในสีอ่อนกว่ากลีบนอก ขนาดแคบและสั้นกว่าเล็กน้อย โคนเรียวแคบคล้ายก้านกลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียงแน่น ยาว 1-1.8 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้น ๆ รยางค์รูปสามเหลี่ยมปลายเป็นติ่ง วงเกสรเพศเมียรูปไข่ ยาว 7-12 ซม. ไร้ก้าน เกลี้ยง ผลรวมรูปไข่หรือรูปรี ยาว 7-12 ซม.

ผลอ่อนสีม่วงอมแดง ผลย่อยจำนวนมาก แข็ง มีปุ่ม แตกตามรอยแยก ติดทน เมล็ดสีแดง มีหลายเมล็ด ยาวประมาณ 1 ซม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบทางภาคเหนือของไทย ขึ้นในป่าดิบเขา ระดับความสูง 900-1600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia insignis Wall.

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Manglietia insignis (Wall.) Blume

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.