จำปีถิ่นไทย

Champi Thin Thai

จำปีถิ่นไทย เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบติดที่โคนก้านใบ ยาว 1-1.5 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 6-23 ซม. ปลายแหลมยาว มักเบี้ยว ก้านใบยาว 1-2 ซม.

ดอกจำปีถิ่นไทย ช่อยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกสีเหลือง มี 9 กลีบ เรียง 2 วง รูปใบหอกแคบ กลีบวงนอก 3 กลีบ ยาว 1.2-2.2 ซม. กลีบวงใน 6 กลีบ หนากว่า เกสรเพศผู้ยาว 5-7 มม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพล 8-12 อัน มีขนสั้นสีเทา ก้านยาว 4-6 มม.

ผลรูปทรงกระบอก ก้านยาวประมาณ 4.5 ซม. ผลย่อยแยกกัน ยาว 1.5-2.5 ซม. แต่ละผลมี 1-2 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบที่คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคใต้ที่ชุมพร สงขลา พังงา นราธิวาส ขึ้นตามสันเขาหรือที่ลาดชันในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia koordersiana (Noot.) Figlar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia koordersiana Noot.

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล by สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: New and interesting Magnoliaceae records from Peninsular Thailand
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.