มณฑา

Montha

มณฑา เป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือพุ่ม สูงได้ถึง 10 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบมักเป็นคลื่นหรือเป็นลอน กาบใบยาว 1.5-2 ซม. มีต่อมบวมที่โคน มีขนสีขาวประปราย

ดอกมณฑา ดอกสีเหลืองอ่อนถึงครีม กลิ่นหอมแรงในเวลาเช้าตรู่ ดอกรูปรีมีปลายค่อนข้างแหลม ออกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูประฆังห้อยลง กลีบรองดอก 3 กลีบ สีเขียวอ่อนแกมเหลือง หนาและแข็ง กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-5 ซม. เมื่อบานกลีบชั้นนอกจะคลี่ออกแผ่แบบห่อๆ เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่มรูปรี ขนาดยาวประมาณ 4 ซม.

การกระจายพันธุ์ของมณฑา พบตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยขึ้นได้ดีทางภาคใต้ ที่ความสูง 50-400 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำมาปลูกในที่ชื้นและแดดไม่จัดมากจะขึ้นได้ดี ออกดอกตลอดปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia liliifera (L.) Baill.

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Talauma candollei Blume
= Talauma liliifera (L.) Kurz
= Magnolia candollei (Blume) H.Keng

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.