จำปีเพชร

Champi Phet

จำปีเพชร เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. มีขนตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบด้านล่าง กิ่งงันและ ก้านผล หูใบติดที่โคนก้านใบ ยาว 1-1.5 ซม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-13 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ปลายแหลมยาว 0.7-2 ซม. เส้นแขนงใบเรียงจรดกับเป็นเส้นขอบใบ ก้านใบยาว 1.5-3 ซม.

ดอกจำปีเพชร ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ กิ่งงันยาวได้ประมาณ 1 ซม. มี 2-3 ข้อ ก้านดอกสั้น กลีบรวม 9 กลีบ เรียง 2 วง สีขาวหรือมีลายกลีบชมพู รูปขอบขนานแคบ ๆ หรือรูปใบหอก กลีบวงนอก ยาว 1.8-2.2 ซม. กลีบวงในสั้นกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 1-1.5 ซม. อับเรณูยาว 0.8-1.4 ซม. แกนอับเรณูเป็นรยางค์ ยาว 3-4 มม. คาร์เพล 7-14 อัน ก้านยาว 3-5 มม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นในป่าดิบแล้งค่อนข้างชื้น ระดับความสูง 400-1000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia mediocris (Dandy) Figlar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Michelia mediocris Dandy

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ : กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.