จำปาหลวง

Champa Luang

จำปาหลวง เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบแนบติดก้านใบประมาณกึ่งหนึ่ง ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 15-35 ซม. ปลายแหลมยาว ยาวได้ถึง 1.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมักมีนวล ก้านใบยาว 1.5-4.5 ซม.

ดอกจำปาหลวง ช่อดอกยาว 2-4 ซม. ออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกสั้นหรือยาวได้ถึง 1.2 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมแรง สีเหลืองอมเขียว โคนเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนร่วง มี 9 กลีบ เรียง 3 วง ขนาดลดหลั่นจากวงนอกสู่วงใน กลีบวงนอกรูปไข่กลับ ยาว 3-8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.2-2 ซม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพลยาว 1.8-2.2 ซม.

ผลยาว 4-13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 ซม. ก้านยาว 2-4 ซม. ผลย่อยเรียงชิดกัน แห้งแยกกัน ยาว 1.2-1.8 ซม. มี 2-11 เมล็ด รูปรี ยาว 4-6 มม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 600-1000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Magnolia utilis (Dandy) V.S.Kumar

วงศ์ Magnoliaceae

ชื่อพ้อง (Synonyms) 
= Manglietia utilis Dandy

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ : สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ:by นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน @ แว้ง นราธิวาส)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.