โมกเหลืองอมเขียว

Mok Lueang Viridiflora

โมกเหลือง เป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก กิ่งมีช่องอากาศ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปรี ยาว 3-15 ซม. ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.2-0.6 ซม.

ดอกโมกเหลือง ช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาว 1-4 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาว 0.05-0.15 ซม. ต่อมโคนกลีบแผ่กว้าง กลีบดอกสีเหลืองหรืออมเขียว ดอกบานรูปกงล้อ หลอดกลีบยาว 0.1-0.2 ซม. กลีบ 5 กลีบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 0.4-0.8 ซม. มีปุ่มขนกระจายด้านนอก กระบังหน้ากลีบดอกติดกลีบดอกที่โคน ปลายจักชายครุย ยาว 2-4.4 มม. กระบังระหว่างกลีบดอกปลายแยกเป็น 2 แฉกลึก กระบังหน้ากระบังกลีบดอกออกเดี่ยว ๆ ยาว 0.8-1.5 มม. เกสรเพศผู้ติดบนปากหลอดกลีบ อับเรณูยาว 0.6-1 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้น รังไข่ยาวได้ประมาณ 0.1 ซม. เกลี้ยง รังไข่เชื่อมติดกันเรียวยาวเป็นก้านเกสรเพศเมีย ยาว 3-3.3 มม.

ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย ยาว 16-20 ซม. เกลี้ยง เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 2.5 ซม. ที่โคนมีขนกระจุก ยาวประมาณ 2 ซม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: พบกระจายห่าง ๆ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสระบุรี ขึ้นตามหุบเขาหินปูนเตี้ย ๆ ที่ชุ่มชื้น ระดับความสูง 100-800 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia viridiflora Kerr

วงศ์ Apocynaceae

คำระบุชื่อชนิด viridiflora แปลว่า ดอกไม้สีเขียว green-flowered ในภาษา Latin.

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.