โมกสยาม

Mok Siam

โมกสยาม เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม ใบเรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 2.5-12 ซม. ปลายแหลมยาว แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 8-13 เส้น ก้านใบยาว 2.5-6 มม.

ดอกโมกสยาม ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 2-3 ซม. มี 3-5 ดอก ก้านดอกยาว 3-7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. มีขนละเอียดกระจายด้านนอก ต่อมโคนกลีบมี 1-2 ต่อม ขนาดประมาณ 1 มม. ปลายจักฟันเลื่อย ดอกบานรูปกงล้อ หลอดกลีบดอกยาว 4-5 มม. มี 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 1.4-1.5 ซม. มีปุ่มขนกระจาย กระบังหน้ากลีบดอกแนบติดกลีบดอกเกือบตลอดความยาว ยาวประมาณ 4 มม. ปลายจักตื้น ๆ ไม่เป็นระเบียบ กระบังระหว่างกลีบดอกยาว 2.7-3 มม. ปลายแยก 2 แฉก โคนเชื่อมติดกระบังหน้ากลีบดอก ระหว่างจุดเชื่อมมีกระบังขนาดเล็ก 10 อัน ยาวประมาณ 0.5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนปากหลอดกลีบ ยาวประมาณ 1 ซม. รวมก้านชูอับเรณูสั้น ๆ มีขนสั้นนุ่มด้านนอกช่วงปลาย รังไข่ยาวประมาณ 1.3 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 8.5 มม. รวมยอดเกสร

ผลเป็นฝักคู่ แยกกัน รูปกระสวย ยาว 13-15 ซม. มีขนละเอียดกระจาย มีช่องอากาศ เมล็ดรูปแถบ ที่โคนมีขนกระจุก

โมกสยามเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา ขึ้นหนาแน่นตามเขาหินปูน ความสูง 10-100 เมตร อนึ่ง ภาพโมกสยาม เคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Flora of Thailand เล่ม 7 ฉบับที่ 1 plate 5 ปี ค.ศ. 1999 แต่ระบุว่าเป็น โมกเขา Wrightia lanceolata Kerr

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia siamensis D.J.Middleton

วงศ์ Apocynaceae

คำระบุชนิด "siamensis" ตั้งตามชื่อประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin เล่มที่ 35 หน้า 80-85 ปีค.ศ. 2007 จากพันธุ์ไม้ต้นแบบ Gardner & Sirisunthorn 2613 (holotype: E; isotypes: BKF, K) ซึ่งเก็บจากอำเภอเมือง จังหวัดพังงา

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ; เขาสก สุราษฎร์ธานี )
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin No. 35: 80-85.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.