โมกนเรศวร

Mok Naresuan

โมกนเรศวร เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 4 ม. กิ่งอ่อนมีขนละเอียด ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ยาว 2.3-12 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนมนหรือแหลม แผ่นใบมีขนละเอียดตามเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 2-5 มม. มีขนประปราย

ดอกโมกนเรศวร ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกที่ปลายกิ่ง ก้านช่อยาว 0.4-1 ซม. ก้านดอกยาว 2.5-7 มม. ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาว 4.2-4.5 มม. มีขนละเอียด ไม่มีต่อมที่โคนกลีบ ดอกรูปกงล้อ สีส้มอมเหลือง ก่อนร่วงเปลี่ยนเป็นสีแดง หลอดกลีบยาวประมาณ 2.7 มม. มีปุ่มเล็ก ๆ ด้านใน มี 5 กลีบ รูปรี ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายตัด มีปุ่มเล็ก ๆ ทั้งสองด้าน กระบังสีเข้มกว่ากลีบดอกเล็กน้อย กระบังหน้ากลีบดอกยาวประมาณ 6.5 มม. เชื่อมกลีบดอกประมาณ 1 ใน 3 ปลายจักชายครุยประมาณ 1 ใน 3 กระบังระหว่างกลีบดอกยาวประมาณ 5 มม. ปลายแยก 2 แฉก กระบังระหว่างกระบังทั้งสองขนาดล็ก ยาวประมาณ 1.7 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเรียงเป็นวง ปลายแนบติดยอดเกสรเพศเมีย ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1.5 มม. มีขนละเอียด อับเรณูสีเหลือง โคนเป็นเงี่ยง รังไข่ยาวประมาณ 2.2 มม. เกลี้ยง เชื่อมติดกันเป็นก้านเกสรเพศเมีย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มม. รวมยอดเกสร

ยังไม่เคยพบผล

โมกนเรศวร เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ทุ่งใหญ่นเรศวร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นตามสันเขาในป่าเบญจพรรณ ความสูงประมาณ 700 เมตร เข้าใจว่าอาจมีการกระจายพันธุ์ในพม่าด้วย คล้าย โมก Wrightia pubescens R.Br. ซึ่งมีกระบังเพียง 2 ชั้น และรังไข่เชื่อมติดกัน และคล้ายกับโมกชนิดที่พบในจีนและเวียดนาม คือ โมกกวางตุ้ง Wrightia kwantungensis Tsiang ที่มีกระบังเรียง 3 ชั้น เหมือนกัน แต่กลีบเลี้ยงขนาดเล็กกว่า มีต่อมที่โคน และกลีบดอกยาวกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia poomae D.J.Middleton

วงศ์ Apocynaceae

คำระบุชนิด "poomae" ตั้งเป็นเกียรติแก่ ดร.ราชันย์ ภู่มา นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) หนึ่งในผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Gardens' Bulletin Singapore เล่มที่ 61 ฉบับที่ 2 หน้า 376 ปีค.ศ. 2010 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ Pooma, Karaket, Pattharahirantricin & Saengrit 6973 (holotype: BKF; isotypes: A, AAU, BKF, E, K, L, SING)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ; ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61 (2): 369-378.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.