โมกแดงเขาใหญ่

Mok Daeng Khao Yai

"โมกแดงเขาใหญ่" เป็นชื่อเรียกทางการค้า ของ มูกแดง, มูกขน (โมกขน) ซึ่งเป็นพรรณไม้ดอกหอม พันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีลักษณะเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ต้นสูงได้ถึง 3-4 เมตร เป็นโมกหายาก มีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า Scarlet Wrightia เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของไทย พบได้ทางภาคตะวันออก บริเวณใกล้ลำธารบนเขาหินปูน

ดอกโมกแดงเขาใหญ่ ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง เมื่อดอกบาน ดอกสีแดง มี 5 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝน ติดผลเป็นฝักคู่ เมื่อฝักแก่จะแตก เมล็ดมีขนปุยฟูสีขาว ปลิวลอยไปตามลมได้ดี

การปลูกต้นโมกแดงเขาใหญ่ให้ออกดอกดก ต้นโมกแดงเขาใหญ่ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ที่น่าปลูกและน่าสะสมมากครับ ปรับตัวเก่ง ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ชอบแสงแดดกลางแจ้งเต็มวัน แสงแดดครึ่งวัน หรือแสงแดดร่มรำไรก็ได้ ชอบความชื้นสูง หากได้รับแสงแดด, น้ำ,ปุ๋ย อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ จะช่วยให้เจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์สวยงาม และออกดอกดกได้มากยิ่งขึ้นครับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia coccinea (Roxb. ex Hornem.) Sims

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ภาพ: Flamingo Tree
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.