โมกเหลืองนาตาล

Mok Lueang Natal

"โมกเหลืองนาตาล" หรือ โมกเหลืองแอฟริกาใต้ ชื่อสกุล natalensis อ่านว่า นาตาล เอ็นสิส แปลว่า "พบที่ นาตาล" (*นาตาล เป็นชื่อเมืองใน แอฟริกาใต้)

ดอกโมกเหลืองนาตาล ดอกสีเหลืองมีขนสั้นๆคล้ายกำมะหยี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia natalensis Stapf

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: ลุงกุ๋ย @MyDokHome
*ภาพ: ispotnature.org
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.