โมกเหลืองใบบาง

Mok Lueang Bai Bang

"โมกเหลืองใบบาง" เป็นโมกของไทย สายพันธุ์แท้ มีชื่อทางการ ว่า "โมกเหลืองใบบาง" ส่วนชื่อการค้า เช่น โมกพวงเหลือง, โมกเหลืองน้ำผึ้ง, โมกเหลืองพวง ฯลฯ

จุดสังเกตง่ายๆ โมกเหลืองใบบางจะมีขนละเอียดตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แผ่นใบทั้งสองด้าน สัมผัสดูก็รู้สึกได้ มีมงกุฎ(ติ่ง)เล็กๆ~1มม. ติดระหว่างกลีบดอก

การปลูกโมกเหลืองใบบาง ปลูกเลี้ยงดูแลง่าย ออกดอกในกระถางได้ดี ดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ออกดอกได้ตลอดทั้งปี หากตัดแต่งให้ดี ก็จะมีฟอร์มทรงพุ่มสวยงาม และสามารถออกดอกได้ดกมากๆ ยิ่งขึ้นครับ ชื่อโมก ความหมายดี สีเหลืองสดใส สีมงคล เป็นดอกโมก ที่น่าปลูก น่าสะสม มากๆครับ

ดอกโมกเหลืองใบบาง ดอก"โมกเหลืองใบบาง"คล้ายโมกลา แต่ดอกสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ (หอมน้อยกว่าโมกลา) แต่ถ้าเรื่องสีสัน ดอกสีเหลืองสดใส สวยกว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia lecomtei Pit.

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: ลุงกุ๋ย @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.