ก๋าย

Kai
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ก๋าย ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 25 ม. กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 12 ซม. เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 3-5 มม.

ดอกก๋าย ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ก้านช่อรูปตะขอสั้นกว่าก้านดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 3 มม. ดอกสีครีมอมเหลืองหรือชมพู กลีบหนา รูปสามเหลี่ยมกว้าง กว้าง 5-6 มม. วงในแคบกว่าเล็กน้อย ปลายเรียวยาวรูปแถบ ยาว 0.8-1.2 ซม. โคนแผ่กว้างเป็นก้านกลีบ มีขนสั้นนุ่ม มี 4-7 คาร์เพล

ก้านผลยาว 5-8 มม. ส่วนมากมี 1-3 ผลย่อย รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. ไร้ก้าน เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. มีร่องตามยาว

ก๋าย พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Artabotrys suaveolens (Blume) Blume

วงศ์ Annonaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์ - นราธิวาส)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Craib, W.G. (1915). Contributions to the Flora of Siam. Additamentum VIII. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1915: 435.
Turner, I.M. (2012). Annonaceae of Borneo: a review of the climbing species. Gardens’ Bulletin Singapore 64(2): 389.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.