กายอม

Ka Yom

กายอม ไม้พุ่มขึ้นบนดินหรืออิงอาศัย สูง 1-3 ม. กิ่งอ่อนมีขนแข็งกระจาย มีเกล็ดรังแคตามก้านใบ ก้านดอก รังไข่ และผล ใบเรียงเวียน รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดสีน้ำตาลทองหนาแน่น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม.

ดอกกายอม ช่อดอกมี 1-5 ดอก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ ไม่ชัดเจน ขอบมีขนครุย ดอกรูปลำโพงสีขาว มีปื้นสีเหลืองที่โคนด้านใน ยาว 5-6.5 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 2-4 ซม. ขอบกลีบจักมนไม่เป็นระเบียบ เกสรเพศผู้ 10 อัน สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย โคนก้านชูอับเรณูมีขน ผลทรงกระบอก ยาวประมาณ 3 ซม.

กายอม พบที่พม่า ลาว เวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งหรือคาคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1300-2500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Rhododendron veitchianum Hook.

วงศ์ Ericaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.