ภูมิพลินทร์

Bhumi Phalin
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

พรรณไม้พระปรมาภิไธย • ชนิดแรกของไทย ชนิดใหม่ของโลก ที่ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จาก พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เชิญพระปรมาภิไธย มาเป็นชื่อชนิด ว่า “bhumipoliana” (อ่านว่า ภู-มิ-พน-ลิ-อา-นา) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนาม ชื่อภาษาไทย ว่า “ภูมิพลินทร์” ซึ่งมีความหมายว่า “พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554

ภูมิพลินทร์ ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม. แตกกิ่งหนาแน่น มีขนสั้นนุ่ม ใบเรียงตรงข้ามหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง รูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 2.5-6 ซม. ปลายมน ขอบจักมน แผ่นใบด้านบนมีขนต่อม ด้านล่างมีขนแบบขนแกะ ก้านใบยาว 3-7 มม. โคนมีครีบเชื่อมติดใบตรงข้าม

ดอกภูมิพลินทร์ ช่อดอกแบบช่อกระจุก แต่ละช่อมี 1-5 ดอก มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่น ใบประดับรูปใบหอกขนาดเล็ก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดทน ดอกสีม่วงหรือชมพูอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 1.4-1.8 ซม. ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. โคนมีจุดสีเหลือง ก้านชูอับเรณูยาว 5.5-7 มม. อับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน 3 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-7 มม. ยอดเกสรรูปลิ้น ยาว 4-5 มม. ปลายแยก 2 แฉก ผลรูปใบหอกบิดเวียน ยาว 1-1.5 ซม มีขนคล้ายใยแมงมุมหนาแน่น

ภูมิพลินทร์ เป็นสมาชิกไม้ในวงศ์ชาฤาษี (Family Gesneriaceae) ถูกสำรวจพบที่แก่งหินปูนบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ขึ้นบนก้อนหิน ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Paraboea bhumibolliana Triboun & Chuchan

วงศ์ Gesneriaceae

ผู้สำรวจและค้นพบ นายปราโมทย์ ไตรบุญ และนายฐิติพันธ์ จูจันทร์

คำระบุชนิด bhumipoliana ตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Gardens’ Bulletin Singapore เล่มที่ 64 ฉบับที่ 2 หน้า 337-339 ปีค.ศ. 2012 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ Triboun et al. 3980 (holotype: BK; isotypes: BKF, E) ที่เก็บจากอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปราโมทย์ ไตรบุญ; ลี้ ลำพูน)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Triboun, P. and D.J. Middleton. (2012). Twenty new species of Paraboea (Gesneriaceae) from Thailand. Gardens' Bulletin Singapore 64(2): 337.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.