กำลังวัวเถลิง

Kamlang Wua Thaloeng

กำลังวัวเถลิง เป็น ไม้พุ่ม สูง 0.5-2 ม. เกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-16 ซม. โคนกลม เส้นแขนงใบข้างละ 6-9 เส้น ก้านใบยาว 0.6-2 ซม. ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบ ตรงข้ามใบ หรือตามลำต้น ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. ใบประดับ 1 คู่ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 5 มม.

ดอกกำลังวัวเถลิง ดอกสีเขียวอมขาว กลีบวงนอก 3 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบวงใน 3 กลีบ รูปใบหอก ยาว 0.6-1 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 3 มม. มี 5-7 คาร์เพล มี 3-6 ผลย่อยแห้งแล้วแตก รูปกระบอง ยาว 1.5-3 ซม. ก้านผลยาว 1.5-2 ซม. มี 2 เมล็ด รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1 ซม. สีน้ำตาลดำเป็นมันวาว

กำลังวัวเถลิง พบที่ศรีลังกา อินเดีย ไห่หนาน พม่า ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา สุมาตรา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูง 100-700 เมตร เป็นไม้ประดับในร่ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Anaxagorea luzonensis A. Gray

วงศ์ Annonaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - cultivated)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Anaxagorea). In Flora of China Vol. 19: 673.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.