โมกมัน (มูกน้อย)

Mok Mun (Muk Noi)

โมกมัน หรือ มูกน้อย เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ท้องใบมีขนนุ่ม กว้าง 1-6.5 ซม. ยาว 2.5-14 ซม.

ดอกโมกมัน หรือดอกมูกน้อย ดอกสีขาวอมเขียว เหลืองอ่อน หรือสีชมพู กะบัง 2 ชั้น แผ่กว้าง ด้านนอกมีขนกระจาย กะบังหน้ากลีบดอกแนบติดกลีบดอกประมาณกึ่งหนึ่ง ปลายกะบังเป็นรูปจักเป็นคลื่น กะบังระหว่างกลีบดอก รูปตัววี สั้นกว่ากะบังหน้ากลีบดอกเล็กน้อย ดอกไม่มีกลิ่นหอม

ผลรูปกระสวยติดกัน ที่ผิวฝักมีช่องอากาศชัดเจน ซึ่งแตกต่างจาก ฝักของโมกเกื้อ ผิวฝักจะมีขนละเอียดไม่มีช่องอากาศ เมื่อฝักแก่แห้งแตกแยกจากกัน เมล็ดมีขนกระจุกปลิวลมลอยได้ไกล

โมกมัน พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน ลาว และเวียดนาม ในไทยพบมากทางภาคเหนือ กระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามชายป่า หรือ ในป่าดิบแล้ง และ ป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 200-1500m

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.