เทพทาโร

Thep Tharo

เทพทาโร เป็น ไม้เลื้อย มีหัวใต้ดินทรงกลมขนาดเล็ก ส่วนต่างๆ มียางใส ใบรูปแถบ กว้าง 0.5-1.2 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนใบเรียวสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างบาง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน

ดอกเทพทาโร ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้นๆ ออกตามซอกใบ มี 1-3 ดอก บานทีละดอก ก้านดอกย่อยยาว 0.5-1.2 ซม. เกลี้ยง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบปลายแหลม ยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกยาว 4-7 ซม. โคนหลอดกลีบเป็นกระเปาะ เรียวคอดแคบๆ ปลายบานออก สีเขียวอ่อนๆ เกือบขาว มีจุดประสีน้ำตาลกระจาย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาวเท่าๆ หลอดกลีบ โคนกลีบสีเขียวอ่อน ปลายกลีบประมาณกึ่งหนึ่งสีแดงอมม่วงด้านใน มีขนยาวห่างๆ จรดโคนกลีบด้านใน ขอบกลีบพับกลับติดกัน ปลายกลีบทั้ง 5 กลีบ เชื่อมติดกัน กระบังเรียง 2 ชั้น แต่ละชั้นหยักเป็นพู 5 พู เชื่อมติดอับเรณู เกสรตัวผู้ 5 อัน เชื่อมติดกันที่โคน แนบติดก้านเกสรตัวเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 2 อัน ก้านเกสรเชื่อมติดกัน

ผลเป็นฝักคู่ ยาวประมาณ 15 ซม. เมล็ดจำนวนมาก แบน ปลายมีกระจุกขน ยาว 3.5-4 ซม.

เทพทาโร พบกระจายห่างๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าเต็งรัง ระดับความสูง 200-900 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ceropegia arnottiana Wight

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.