แตรชมพู

Trae Chomphu

แตรชมพู เป็น ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 1-3(-5) ใบ รูปรี แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ

ดอกแตรชมพู ดอกออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 1-2 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมม่วงอ่อนหรือขาวอมชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ปากหลอดด้านในสีเหลือง ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก ออกดอก มีนาคม – มิถุนายน

แตรชมพู เป็นไม้ต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิด หมู่เกาะอินดีสตะวันตก การปลูกเลี้ยงง่าย ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Tabebuia pallida (Lindl.) Miers

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Cuban pink trumpet tree, White cedar

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.