เหลืองปรีดียาธร

Lueang Pridi Ya Thon

เหลืองปรีดียาธร เป็น ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบหนา คล้ายหนัง สีเขียวเหลือบเงิน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ

ดอกเหลืองปรีดียาธร ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ออกดอก มกราคม – มีนาคม

ผลเหลืองปรีดียาธร ผลเป็นผลแห้งแตก สีเทา เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก

เหลืองปรีดียาธร เป็นไม้ต่างถิ่น ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน (ปารากวัย อาร์เจนตินา บราซิล) การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อสามัญ: Silver trumpet tree, Tree of gold, Paraguayan silver trumpet tree

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.