พวงแสดต้น

Phuang Saet Ton

พวงแสดต้น เป็น ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 1-2 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-4 คู่ รูปหอกหรือรูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก

ดอกพวงแสดต้น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มแดงหรือเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ออกดอกตลอดปี

ผลพวงแสดต้น ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน จำนวนมาก

พวงแสดต้น เป็นไม้ต่างถิ่น จากต่างประเทศ ต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ ปลูกใน ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่ออื่น: หงอนนกยูง, Cape honeysuckle

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.