ดาวชลธาร

Dao Chonlatan
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ดาวชลธาร หรือ สะเดาหิน ไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ สูง 20-80 ซม. ใบรูปแถบ ยาว 5-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน มีเส้นขอบใบ เส้นกลางใบนูนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-2 มม.

ดอกดาวชลธาร (สะเดาหิน) ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบ มี 4-8 ดอกในแต่ละช่อ ใบประดับติดที่โคน ยาว 2-3 มม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวได้ประมาณ 3 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปกงล้อ บิดเวียนด้านขวา สีขาว กลีบรูปแถบ โคนกว้าง ยาวได้ประมาณ 1 ซม. หลอดกลีบสั้น กระบังมี 5 พู หนา ขอบจัก ปลายมีรยางค์คล้ายเกล็ด ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆกลุ่มเรณูติดประมาณกึ่งกลาง ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวย ปลายเว้าลึก 2 พู

ผลดาวชลธาร ผลแตกแนวเดียว รูปทรงกระบอก ยาว 4-7 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก กระจุกขนยาวประมาณ 1.5 ซม.

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: ดาวชลธาร (สะเดาหิน) พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกที่จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จังหวัดตราดและจันทบุรี และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามโขดหินใกล้หรือในลำธารหรือที่ชื้นแฉะ ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ระดับความสูงจนถึงประมาณ 600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Pentasachme caudatum Wall. ex Wight

วงศ์ Apocynaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.