แคชาญชัย

Khae Chanchai

แคชาญชัย เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบประกอบชั้นเดียว มีใบย่อย 2-4 คู่ รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 9-30 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมสีดำกระจายเป็นแนว

ดอกแคชาญชัย ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 12-30 ซม. แยกแขนงสั้น ๆ หลอดกลีบเลี้ยงปลายตัด ยาว 3-5 มม. ติดทน มีต่อมตามสันที่โคนกลีบ ดอกรูปทรงกระบอก สีขาวอมชมพู หลอดกลีบดอกยาว 2.5-3.5 ซม. โคนคอด กลีบรูปรีกว้าง กว้างประมาณ 8 มม. เกสรเพศผู้มีต่อมขนที่จุดติด ไม่ยื่นพ้นหลอดกลีบ จานฐานดอกรูปวงแหวน

ผลแคชาญชัย ฝักออกเป็นกระจุก รูปแถบ ตรง ห้อยลง ยาว 18-30 ซม. เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 2 ซม. รวมปีก

แคชาญชัย พบที่อินเดีย จีน พม่า ลาว คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคใต้ ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Radermachera glandulosa (Blume) Miq.

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Spathodea glandulosa Blume

ชื่ออื่น: แคชาญชัย (ปัตตานี); เพกาผู้, หนามคาว (ภาคใต้); หูวัว (ตรัง)

สกุล Radermachera มีประมาณ 15 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 6 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ Jacobus C. M. Radermacher (1741-1783)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 39.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.