กาซะลองคำ

Kasalong Kham

กาซะลองคำ เป็น ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบประกอบ 2-3 ชั้น ยาว 18-60 ซม. ใบประกอบย่อยมี 3-4 คู่ ใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-12 ซม. เบี้ยว มักมีต่อมที่โคนด้านหลังใบ

ดอกกาซะลองคำ ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตามลำต้นและกิ่ง มี 5-13 ดอก ดอกสีส้ม ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. กลีบเลี้ยงติดกันประมาณกึ่งหนึ่งคล้ายกาบ หลอดกลีบยาว 1.5-2 ซม. ดอกรูปกรวย ยาว 4.5-7 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปกลม ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้มีขน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4.5 ซม. แกนอับเรณูปลายเป็นติ่งแหลม ผลกาซะลองคำ ฝักยาว 30-45 ซม.

กาซะลองคำ พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Mayodendron igneum (Kurz) Kurz

วงศ์ Bignoniaceae

ชื่อพ้อง: Radermachera ignea (Kurz) Steenis, Spathodea ignea Kurz, Spathodea igneum Kurz

ชื่ออื่น: กากี (สุราฎร์ธานี); กาสะลองคำ (เชียงราย); แคะเป๊าะ (ลำปาง); จางจืด (เชียงใหม่); สะเภา (ภาคเหนือ); สำเภาหลามต้น (ลำปาง); อ้อยช้าง (ภาคเหนือ), ปีบทอง

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 41.
Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae (Mayodendron). In Flora of China Vol. 18: 218.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.