ปีบทอง

Pip Thong

ปีบทอง ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-25 ม. ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ยาว 20-40 ซม. ใบย่อยรูปรีถึงแกมไข่กลับหรือรูปใบหอก ยาว 4-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่มกว้าง บางครั้งเบี้ยว มีต่อมประปรายด้านท้องใบใกล้โคนใบ

ดอกปีบทอง ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ คล้ายช่อกระจะ ยาว 1-4 ซม. ออกตามปลายกิ่งหรือบนกิ่ง กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอด ยาว 0.8-1.8 ซม. กลีบดอกรูประฆัง สีเหลืองอมส้ม ปากกว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาว 3.5-5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ก้านเกสรมีต่อมขนขนปกคลุมด้านในหลอด จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่คล้ายทรงกระบอก มี 2 ช่อง ออวุลเรียง 2 แถวในแต่ละช่อง ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก

ผลปีบทอง ผลแห้งแตกตามยาว รูปแถบ ยาว 25-40 ซม. เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รวมปีกใส

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: ในไทยพบปีบทองขึ้นกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกที่เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบแล้ง ระดับความสูง 100-600 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Radermachera hainanensis Merr.

วงศ์ Bignoniaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.