เข็มฝรั่งแดง

Khem Farang Daeng

เข็มฝรั่งแดง อยู่ในสกุล Ixora อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Ixoroideae พบในอเมริกา แอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก มีประมาณ 300 ชนิด ในไทยมีมากกว่า 30 ชนิด มีหลายชนิดที่เป็นไม้ประดับ ที่มีหลากสายพันธุ์ หลากสี รวมทั้งพันธุ์แคระนิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน หรือ นิยมปลูกแนวรั้ว เนื่องจากปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน ออกดอกดกตลอดปี

ดอกเข็มฝรั่งแดง อยู่ในกลุ่ม Ixora coccinea cultivar group ดอกรูปดอกเข็ม มีหลากสี ปลายส่วนมากแยกเป็น 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดที่คอหลอดกลีบดอก มักยื่นพ้นปากหลอด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ixora coccinea L. 'Red'

วงศ์ Rubiaceae

ชื่ออื่น: เข็มแดง, เข็มบ้าน, เข็มหนู, เข็มฝรั่ง

คำระบุชื่อสกุลมาจากภาษาสันสกฤต "Iswari" ชื่อของพระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมี พระชายาองค์ที่สองของ พระศิวะ ที่ชาวอินเดียใช้ดอกเข็มแดงเพื่อบูชา

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้
*ภาพ: ลุงกุ๋ย ไม้ดอกหอม @MyDokHome
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.