แคธารโบก

Khae Than Bok

แคธารโบก เป็น ไม้ต้น สูง 7-20 ม. ใบประกอบ 3 ชั้น ยาว 40-80 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 5-7 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบมีจุดโปร่งแสงกระจาย ด้านล่างมีต่อมใกล้ช่วงปลายใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วยหนา ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแยก 3-5 แฉก ขนาดไม่เท่ากัน

ดอกแคธารโบก ดอกรูประฆัง สีขาวครีม ด้านในมีปื้นเหลือง หลอดกลีบดอกช่วงโคนยาวประมาณ 1.5 ซม. ช่วงปลายแผ่กว้าง ยาว 3.5-4.5 ซม. กลีบรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 ซม. จุดติดเกสรเพศผู้เกลี้ยง จานฐานดอกรูปวงแหวน

ผลแคธารโบก ฝักรูปแถบบิดไปมา ยาว 50-65 ซม. เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รวมปีกใส

แคธารโบก พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 100 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Radermachera peninsularis Steenis

วงศ์ Bignoniaceae

สกุล Radermachera มีประมาณ 15 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 6 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ Jacobus C. M. Radermacher (1741-1783)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา-เขาประบางคราม กระบี่)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 40.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.