จามจุรี

Cham Churi

จามจุรี เป็น ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ใบประกอบย่อยมี 2-5 คู่ มีต่อมระหว่างก้านใบ ใบย่อยมี 3-10 คู่ รูปรี หรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เบี้ยว ยาว 1.5-6 ซม. คู่บนขนาดใหญ่ ปลายมนมีติ่งแหลม โคนกลมหรือตัด แผ่นใบด้านล่างมีขนละเอียด

ดอกจามจุรี ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกกลางช่อไร้ก้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 7-8 กลีบ หลอดกลีบเลี้ยงยาว 8-9 มม. หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1.2 ซม. หลอดเกสรเพศผู้ยาวกว่ากลีบดอกเล็กน้อย ดอกด้านข้างมีก้านสั้น ๆ ขนาดเล็กกว่า กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอก

ผลจามจุรี ฝักรูปแถบ ขอบหนา โค้งเล็กน้อย ยาว 15-20 ซม. ผนังชั้นกลางมีเนื้อนิ่ม มี 15-25 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม.

จามจุรี มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับให้ร่มเงาในเขตร้อน ในไทยขึ้นกระจายในธรรมชาติตามริมแม่น้ำ และที่ราบลุ่มทุกภาค ต้นใช้เลี้ยงครั่ง ใบใช้ทำปุ๋ย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Albizia saman (Jacq.) Merr.

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

ชื่อพ้อง: Mimosa saman Jacq., Samanea saman (Jacq.) Merr.

ชื่อสามัญ: Cow tamarind, Rain tree

ชื่ออื่น: ก้ามกราม, ก้ามกุ้ง, ก้ามปู, จามจุรี (ภาคกลาง); ฉำฉา (ภาคเหนือ); ตุ๊ดตู่ (ตาก); ลัง, สารสา, สำสา (ภาคเหนือ); เส่คุ่, เส่ดู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Nielsen, I.C. (1985). Leguminosae-Mimosoideae. In Flora of Thailand Vol. 4(2): 202-204.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.