ย่านชงโค

Yan Chongkho
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ย่านชงโค ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ กิ่งอ่อนมีขนสีเทาหนาแน่น หูใบร่วงง่าย ใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปไข่ ยาว 5-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจลึก ใบที่โคนต้นมีแฉกตื้น ๆ แผ่นใบด้านล่างมีขนกระจาย ก้านใบยาว 1-3 ซม.

ดอกย่านชงโค ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาวได้ประมาณ 20 ซม. ก้านช่อมีขนสีเทา ใบประดับยาวประมาณ 0.2 ซม. ดอกจำนวนมาก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก ติดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางใกล้โคนก้านดอก ตาดอกกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.3 ซม. ฐานดอกสั้น ๆ กลีบเลี้ยงแยกเป็น 5 กลีบ แฉกลึกถึงโคน ยาวประมาณ 0.3 ซม. ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวหรืออมเขียว กลีบรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 0.5 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 0.4-0.5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 2 อัน ขนาดเล็ก จานฐานดอกรูปเบาะ สีขาวใส รังไข่เกลี้ยง ยาวประมาณ 2.5 มม. มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียสั้น เกลี้ยง

ผลย่านชงโค ผลเป็นฝักรูปขอบขนาน แบน ยาว 0.4-0.5 ซม. เมล็ดแบน

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: ย่านชงโค พบเฉพาะทางภาคใต้แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ระดับความสูง 50-250 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Bauhinia concreta Craib

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.