ชงโคภูคา

Chongkho Phuka
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ชงโคภูคา ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ หูใบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 0.5 ซม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปเกือบกลม ใบบนช่อดอกยาว 6-12 ซม. ใบตามกิ่งขนาดใหญ่กว่า ปลายไม่แฉกหรือแฉกตื้น ๆ โคนใบรูปหัวใจ เส้นโคนใบ 9-11 เส้น ก้านใบยาว 3-6 ซม.

ดอกชงโคภูคา ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 0.3 ซม. มีขนด้านนอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็กติดบนก้านดอกเหนือจุดกึ่งกลางเล็กน้อย ตาดอกรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนสีน้ำตาลคล้ายเส้นไหมหนาแน่น ฐานรองดอกรูประฆัง เบี้ยว มีริ้ว ยาว 0.5-0.7 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย มี 5 กลีบ ปลายกลีบมน ยาวประมาณ 0.4 ซม. มีขนหนาแน่นด้านนอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่หรือเกือบกลม ยาว 0.5-0.8 ซม. มีขนสีน้ำตาลคล้ายเส้นไหมหนาแน่นทั้งสองด้าน มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูแบน ยาวประมาณ 2 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 5 อัน ติดกันเป็นแฉก ยาว 0.3-0.4 ซม. รังไข่มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ฝักอ่อนสีน้ำตาล

การกระจายพันธุ์/ถิ่นอาศัย: ชงโคภูคา พบที่ภาคเหนือของไทย ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบเขา ระดับความสูงประมาณ 1200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Bauhinia wallichii J.F.Macbr.

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.