สร้อยสยาม

Soi Sayam
ลักษณะวิสัย: ไม้เถาเนื้อแข็ง
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

สร้อยสยาม เป็น ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง หูใบกลมหรือรูปไข่กลับ ยาว 0.6-1 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ยาว 4-7.5 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก ลึกประมาณ 1/3 ของแผ่นใบ ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ห้อยลง ยาวได้ประมาณ 80 ซม. แกนกลางมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง ใบประดับขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-12 มม. ก้านดอกยาว 1.5-2.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงรูปปากเปิด ขนาดเล็ก กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงด้านนอก

ดอกสร้อยสยาม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน รูปรีหรือรูปไข่กลับ สีชมพูอมขาวหรือสีชมพูเข้ม ยาว 1.5-2 ซม. ปลายกลีบกลม โคนเรียวสอบ เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. อับเรณูยาว 3-4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 6 อัน อันใหญ่ 2 อัน รังไข่ยาวประมาณ 4 มม. ปลายเรียวจรดก้านเกสรเพศเมีย มีก้าน มีขนสั้นนุ่ม ยอดเกสีเพศเมียเป็นตุ่ม สีเขียวอ่อน ผลเป็นฝัก แห้งแล้วแตก รูปขอบขนาน ยาว 16-20 ซม. ปลายมีจะงอย ยาวประมาณ 5 มม.

ผลสร้อยสยาม ก้านผลยาวประมาณ 6 มม. เมล็ดมี 6-10 เมล็ด รูปไข่ แบน สีน้ำตาลเข้มยาว 1.5-2 ซม.

สร้อยสยาม เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ภูเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ความสูง 250-300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Bauhinia siamensis K.Larsen & S.S.Larsen

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae)

คำระบุชนิด "siamensis" ตั้งตามชื่อประเทศเดิมของไทย คือ "สยาม" ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Natural History Bulletin of the Siam Society เล่มที่ 50 หน้า 104 ปีค.ศ. 2002 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ Wongprasert 012-01 ที่เก็บจากภูเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สร้อยสยาม (holotype: BKF; isotypes: AAU, E, K, L, MO)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง:
Larsen, K. and S. S. Larsen. (2002). Bauhinia siamensis (Leguminosae-Caesalpinioideae), an extraordinary new species from Thailand. Natural History Bulletin Siam Society Vol. 50 (1): 99-104.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.