ดาวเรืองป่า

Dao Rueang Pa
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ดาวเรืองป่า เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. เหง้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.2 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านช่อดอก และใบประดับ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3-10 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาวประมาณ 1.5 ซม.

ดอกดาวเรืองป่า ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น มักแยกแขนงคล้ายช่อเชิงหลั่น ก้านช่อยาวมากกว่า 1 ซม. วงใบประดับรูปครึ่งวงกลม ใบประดับเรียง 3-4 วง รูปใบหอก ยาว 3-5 มม. ดอกสีเหลือง วงนอกเพศเมีย รูปรีแกมสามเหลี่ยมมน ยาว 6-8 มม. ปลายจักตื้น ๆ 3-4 จัก ดอกวงในสมบูรณ์เพศ กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 3 มม. ปลายจักตื้น ๆ 5 จัก

ผลดาวเรืองป่า ผลแห้งเมล็ดล่อนเป็นแท่ง มี 4 สัน ยาวประมาณ 2.5 มม. มีขนกระจาย แพปพัส 4-5 อัน คล้ายเกล็ด ยาว 0.5-1 มม.

ดาวเรืองป่า พบที่แอฟริกา มาดากัสการ์ อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าสน ที่โล่งชายป่า ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร ใบใช้รักษาเนื้องอกในโพรงจมูก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Anisopappus chinensis (L.) Hook. & Arn.

วงศ์ Asteraceae (Compositae)

ชื่อพ้อง: Verbesina chinensis L.

ชื่ออื่น: ดาวเรืองป่า (เลย); ดาวเรืองภู (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ตาปู (เลย)

สกุล Anisopappus Hook. & Arn. อยู่ภายใต้เผ่า Athroismeae มีประมาณ 40 ชนิด ส่วนใหญ่พบในแอฟริกา ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “aniso” ไม่เท่ากัน และ “pappos” ปุยหรือรยางค์ ตามลักษณะแพปพัสที่ยาวไม่เท่ากัน

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: นัยนา เทศนา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.