ดาดลำอ้อย

Dat Lam Oi
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

ดาดลำอ้อย เป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. หูใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 2 ซม. ติดทน ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 8-18 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้าตื้น เบี้ยว ขอบจักซี่ฟัน เส้นโคนใบ 6-8 เส้น ก้านใบ 1-2 ซม.

ดอกดาดลำอ้อย ช่อยาวได้ถึง 10 ซม. ดอกสีขาวอมเขียว ก้านดอกยาว 4-9 มม. ขยายในผล ใบประดับรูปรี ยาว 5-6 มม. ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้กลีบรวม 2 กลีบ รูปไข่ ยาว 5-7 ซม. ปลายกลม ปลายอับเรณูมีแกนสั้น ดอกเพศเมียมี 4-6 กลีบ รูปไข่กลับ ขนาดไม่เท่ากัน ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ปลายมน ขอบจักซี่ฟัน ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน แยก 2 แฉก ยอดเกสรบิดเวียน

ผลดาดลำอ้อย ผลรูปรี ห้อยลง ยาวประมาณ 2 ซม. ปีกขนาดเท่า ๆ กัน กว้าง 2-7 มม.

ดาดลำอ้อย พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่สงขลา ยะลา สตูล และนราธิวาส ขึ้นหนาแน่นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Begonia wrayi Hemsl.

วงศ์ Begoniaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ธรรมรัตน์ พุทธไทย - ทะเลบัน สตูล)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.