กระดุมทองเลื้อย

Kradum Thong Lueai
ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก
สนใจสอบถาม ส่งข้อความ inbox

กระดุมทองเลื้อย เป็น ไม้ล้มลุกทอดนอน มีขนสั้นแข็งกระจาย ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 3-10.5 ซม. ส่วนมากจัก 3 พู ขอบจัก เส้นแขนงใบเส้นล่างยาวและนูนชัด ก้านใบสั้น

ดอกกระดุมทองเลื้อย ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ก้านช่อยาวได้ถึง 14 ซม. วงใบประดับสีเขียว 12-15 ใบ เรียง 2 ชั้น ดอกวงนอกเพศเมีย รูปลิ้น ยาว 1-1.5 ซม. ปลายจัก 3 พูตื้น ๆ วงในสมบูรณ์เพศ กลีบเชื่อมติด ยาว 4.5-5.5 มม. ปลายจัก 5 พู เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก

ผลกระดุมทองเลื้อย ผลแห้งเมล็ดล่อน สีดำ ยาวประมาณ 3 มม. ผิวมีตุ่ม แพปพัสคล้ายเกล็ด

กระดุมทองเลื้อย มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและเม็กซิโก เป็นไม้ประดับคลุมดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

วงศ์ Asteraceae (Compositae)

ชื่อพ้อง: Silphium trilobatum L., Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

ชื่อสามัญ: Creeping daisy

ชื่ออื่น: กระดุมทอง

สกุล Sphagneticola O. Hoffm. มี 4 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “sphagnos” มอสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม อาจหมายถึงพืชที่ขึ้นคลุมดินคล้ายพวกมอส

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.