เถาตดหมา

thao tot ma

เถาตดหมา เป็น ไม้เถา ลำต้นเป็นเหลี่ยมหรือมีปีกแคบ ๆ ใบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ปลายแหลม ปลายมีติ่งสั้น ๆ โคนจักเป็นพูรูปใบหอกโอบรอบลำต้น ขอบพูจักซี่ฟัน

ดอกเถาตดหมา ช่อดอกแบบช่อกระจุก มี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 1-6 ซม. ใบประดับรูปลิ่มแคบ ก้านดอกยาว 6-8 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบรูปสามเหลี่ยมแคบ ปลายเรียวแหลม ยาว 6-8 มม. ขยายในผล ดอกรูปลำโพง สีครีมหรืออมเหลือง บางครั้งโคนกลีบด้านในมีสีม่วงอมน้ำตาลหรือแดง ยาวประมาณ 1.5 ซม. ปลายจัก 5 แฉกตื้น ๆ เกสรเพศผู้ 5 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ โคนก้านชูอับเรณูมีขน อับเรณูเรียบ รังไข่มี 2 ช่อง เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรจัก 2 พู

ผลเถาตดหมา ผลแห้งแตก รูปรีเกือบกลม ยาว 5-7 มม. เปลือกบาง มี 1-4 เมล็ด รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม.

เถาตดหมา พบที่มาดากัสการ์ แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นเป็นวัชพืชตามที่โล่ง ชายป่า หรือชายทะเล ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Xenostegia tridentata (L.) D. F. Austin & Staples

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่อพ้อง: Convolvulus tridentatus L., Ipomoea tridentata (L.) Roth, Merremia tridentata (L.) Hallier f.

ชื่อสามัญ: -

ชื่ออื่น: จิงจ้อร่างแห (ชุมพร); เถาตดหมา (กาญจนบุรี)

สกุล Xenostegia D. F. Austin & Staples มีเพียง 2 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีชนิดเดียว

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “xenos” แปลก และสกุล Calystegia หมายถึงสกุลที่คล้ายกับสกุล Calystegia (pollen แบบ pantoporate) แต่แตกต่างกันที่กลีบเลี้ยง (G. Staples, pers. Comm.)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.