เครือพุงหมู

Khruea phung mu

เครือพุงหมู เป็น ไม้เถาล้มลุก มีขนยาวสีน้ำตาลกระจายตามกิ่ง ใบ ใบประดับ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 6-12 ซม. ก้านใบยาว 5-8 มม.

ดอกเครือพุงหมู แต่ละช่อมี 2-9 ดอก ก้านช่อสั้นมาก ก้านดอกยาว 3-9 มม. ใบประดับรูปรี ยาว 1.5-2 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยงรูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กลีบคู่นอกยาว 2.5-2.8 ซม. กลีบใน 3 กลีบสั้นกว่าเล็กน้อย ดอกรูประฆัง สีขาว ยาว 5-6 ซม. ปลายจักตื้น ๆ เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 ซม. โคนมีขนยาว อับเรณูยาว 5-6 มม. จานฐานดอกรูปวงแหวน เกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม.

ผลเครือพุงหมู ผลรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. มี 4 เมล็ด ยาว 5-6 มม.

เครือพุงหมู พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคตะวันออกที่มุกดาหาร และอุบลราชธานี ขึ้นตามป่าเต็งรังที่เป็นหินทราย ความสูง 150-300 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Argyreia leucantha Traiperm & Staples

วงศ์ Convolvulaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.