เครือพูเงินขน

khruea phu ngoen khon

เครือพูเงินขน เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 6 ม. มีขนแข็งเอนสีเหลืองอมน้ำตาลตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 6-12 ซม. ก้านใบยาว 1-4 ซม.

ดอกเครือพูเงินขน ช่อดอกยาว 3-18 ซม. ออกตามปลายกิ่ง ช่อสั้นออกตามซอกใบ ใบประดับรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. ติดทน ก้านดอกยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 6-8 มม. ปลายกลีบกลม ดอกรูปแตร สีขาวอมม่วง ยาว 2.5-5 ซม. ปลายจักตื้น ๆ ก้านชูอับเรณูรูปสามเหลี่ยม อับเรณูรูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก จานฐานดอกรูปถ้วย จักตื้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.3-1.5 ซม.

ผลเครือพูเงินขน ผลรูปรีกว้าง สีแดง ยาว 1-1.5 ซม. มีเมล็ดเดียว ยาวประมาณ 9 มม.

เครือพูเงินขน พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามชายป่าหรือในป่าดิบชื้น ความสูง 100-200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Argyreia ooststroomii Hoogland

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: กอแลกาเยาะ (มาเลย์-นราธิวาส); เครือพูเงินขน (ทั่วไป)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - เขาฉลองชัย ยะลา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.