เครือพูทอง

Khruea phu thong

เครือพูทอง เป็น ไม้เถาล้มลุก มีขนยาวสีน้ำตาลทองประปรายตามกิ่งและแผ่นใบ หนาแน่นตามช่อดอก ใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาวได้ถึง 14 ซม. ปลายมนหรือแหลม ปลายมีติ่งแหลม แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 0.7-1 ซม.

ดอกเครือพูทอง ช่อดอก มี 3-5 ดอก ก้านช่อยาว 1-1.5 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 0.8-1.2 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยงรูปใบหอก กลีบคู่นอกยาว 1.8-2 ซม. 3 กลีบในสั้นกว่าเล็กน้อย ดอกรูปดอกเข็ม สีขาว หลอดกลีบดอกยาว 2-3 ซม. กลีบแฉกลึก รูปใบหอก ยาว 1.6-2 ซม. ปลายแหลม เกสรเพศผู้ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ ยาว 3.8-4 ซม. โคนก้านชูอับเรณูแผ่กว้าง มีปุ่มกระจาย โคนอับเรณูเป็นเงี่ยง จานฐานดอกรูปวงแหวน เกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้

เครือพูทอง พบที่ลาว และภาคตะวันออกของไทยที่อุบลราชธานี ขึ้นตามป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งที่เป็นหินทราย ความสูง 150-650 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Argyreia thorelii Gagnep.

วงศ์ Convolvulaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ - โขงเจียม อุบลราชธานี)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.