เครือเขาคำ

Khruea khao kham

เครือเขาคำ เป็น พืชเถาล้มลุกเบียน ลำต้นเกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. มีจุดสีน้ำตาลอมแดงกระจาย ใบลดรูปเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือแยกแขนง ออกตามด้านข้าง ยาว 1.5-3 ซม. ใบประดับคล้ายเกล็ด

ดอกเครือเขาคำ ก้านดอกยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย มี 5 กลีบ รูปไข่ ปลายมน ยาว 2-2.5 มม. ด้านนอกมีตุ่ม ดอกสีขาวหรือครีม หลอดกลีบดอกยาว 5-9 มม. กลีบแฉกตื้น ๆ รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม บานออก โคนด้านในมีแผ่นหลอดเกสรเพศผู้เป็นเกล็ด รูปขอบขนาน ยาวถึงประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบ ขอบจักชายครุย เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดระหว่างกลีบดอก อับเรณูไร้ก้านหรือมีก้านสั้นมาก อับเรณูสีเหลือง รังไข่มี 2 ช่อง ออวุล 4 เม็ด เกสรเพศเมียไร้ก้านหรือมีก้านสั้นมาก ยอดเกสร 2 อัน รูปลิ้น โคนเชื่อมติดกัน

ผลเครือเขาคำ ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. มีตุ่มกระจาย

เครือเขาคำ พบที่อินเดีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคเหนือ ขึ้นเบียนต้นไม้หลายชนิดตามชายป่า และป่าดิบเขา ความสูง 300-1900 เมตร น้ำคั้นจากต้นมีพิษทำให้อาเจียน ใช้ถอนพิษ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Cuscuta reflexa Roxb.

วงศ์ Convolvulaceae

สกุล Cuscuta L. มีประมาณ 200 ชนิด ส่วนมากพบในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ หลายชนิดเป็นวัชพืชร้ายแรง และหลายชนิดมีสรรพคุณด้านสมุนไพร ในไทยมี 4 ชนิด ส่วนมากขึ้นเป็นวัชพืช โดยเฉพาะชนิดที่ลำต้นสีเหลืองหรือฝอยทอง ได้แก่ C. chinensis Lam., C. japonica Choisy และ C. reflexa Roxb. ลักษณะทั่วไปยังดูคล้ายกับพืชในสกุล Cassytha (Lauraceae) หรือสังวาลพระอินทร์ ซึ่งมีรังไข่ใต้วงกลีบ ผลสดมีหลายเมล็ด ปลายผลมีกลีบติดทน ชื่อสกุลเป็นภาษาละตินหมายถึงโยกโอนเอนไปมา ตามลักษณะวิสัยที่ขึ้นคลุมต้นไม้อื่นทำให้ลำต้นโยกเอนไปมา

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ปรีชา การะเกตุ - อ่างขาง เชียงใหม่)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.