ผักบุ้งทะเลขาว

Phak bung thale khao

ผักบุ้งทะเลขาว เป็น ไม้ล้มลุกทอดเลื้อย ยาวได้ถึง 5 ม. มีรากตามข้อ ใบเดี่ยวเรียงเวียน เรียบหรือมี 3-5 แฉก รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 1.5-3 ซม. ปลายใบมน เว้าตื้น หรือแฉกลึก โคนใบตัด หรือเว้าตื้นๆ รูปหัวใจ ก้านใบยาว 0.5-4 ซม.

ดอกผักบุ้งทะเลขาว ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุก 2-3 ดอก ตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 2 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 0.7-1.5 ซม. ดอกรูปลำโพง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน กลีบนอก 2 กลีบ ยาว 0.7-1 ซม. กลีบใน 3 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบดอกขาว หลอดกลีบสีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้ 5 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก รังไข่เกลี้ยง ยอดเกสรมี 2 พู

ผลผักบุ้งทะเลขาว ผลแห้งแตก กลมๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เกลี้ยง เมล็ดรูปสามเหลี่ยมกลม ขนาดประมาณ 0.8 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ขอบมีขนยาว

ผักบุ้งทะเลขาว พบเฉพาะตามชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายหาด เนินทราย ที่โล่งแห้งแล้งใกล้ชายฝั่ง ระดับความสูงจนถึงประมาณ 100 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.

วงศ์ Convolvulaceae

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.