ขยุ้มตีนหมา

Khayum tin ma

ขยุ้มตีนหมา เป็น ไม้เถาล้มลุก มีขนสากตามลำต้น กิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน วงใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบรูปฝ่ามือ มี 5-9 พู กว้างยาวได้ถึง 13 ซม. โคนเว้าลึก พูรูปรีหรือรูปขอบขนาน โคนเชื่อมติดกันเป็นแผ่น ก้านใบยาว 2-8 ซม.

ดอกขยุ้มตีนหมา ช่อดอกแบบกระจุกแน่นออกตามซอกใบ ก้านยาว 4-11 ซม. ใบประดับวงนอกรูปขอบขนาน ยาว 2-2.5 ซม. วงในขนาดเล็กและแคบกว่า ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1-1.4 ซม. ดอกรูปลำโพง สีขาว บานตอนกลางคืน ยาว 3-4 ซม.

ผลขยุ้มตีนหมา ผลแห้งแตก รูปไข่ ยาวประมาณ 7 มม. แตกเป็น 4 ซีก เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 4 มม. มีขน

ขยุ้มตีนหมา พบที่แอฟริกา อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ป่าเสื่อมโทรม ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร ทั้งต้นบดใช้ระงับพิษสุนัขบ้า ใบบดละเอียดพอกปากแผล ฝี หรือสิว

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ipomoea pes-tigridis L.

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่ออื่น: ขยุ้มตีนหมา (เชียงใหม่); เถาสายทองลอย (สิงห์บุรี); เพาะละบูลู (มาเลย์-ยะลา)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา - บ้านตาก ตาก)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.