ผักบุ้งฝรั่ง

Phak bung farang

ผักบุ้งฝรั่ง เป็น ไม้เถาล้มลุก ยาว 2-3 ม. มีขนหยาบกระจายตามกิ่ง แผ่นใบ ใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปไข่กว้าง เรียบหรือจัก 3 พู ยาว 4-18 ซม. โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาวได้ถึง 12 ซม.

ดอกผักบุ้งฝรั่ง ช่อดอกแบบช่อกระจุก มี 1-5 ดอก ก้านช่อยาว 4-12 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาว 6-7 มม. ก้านดอกยาว 1.2-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 ซม. 3 กลีบนอกรูปขอบขนาน กลีบคู่ในรูปใบหอก ดอกรูปแตร สีม่วงอมแดง ยาว 4-6 ซม. หลอดกลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน อันยาวจรดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก โคนก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่เกลี้ยง ยอดเกสรจัก 3 พู

ผลผักบุ้งฝรั่ง ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์ประมาณ 1 ซม. มี 3 ซีก เมล็ดขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยมมน

ผักบุ้งฝรั่ง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาเหนือ เป็นไม้ประดับหรือเป็นวัชพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ipomoea purpurea (L.) Roth

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่อพ้อง: Convolvulus purpureus L.

ชื่อสามัญ: Morning glory

ชื่ออื่น: มอร์นิ่งกลอรี่, ดอกผักบุ้ง

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.