คอนสวรรค์แดง

Khon sawan deang

คอนสวรรค์แดง เป็น ไม้เถา ใบแฉกรูปขนนก ยาว 2-10 ซม. แฉกรูปเส้นด้ายลึกถึงเส้นกลางใบ มี 8-18 คู่ คู่ล่างปลายแยกเป็น 2 แฉก ก้านใบยาวได้ถึง 4 ซม. โคนมีแผ่นคล้ายหูใบ

ดอกคอนสวรรค์แดง ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ก้านช่อยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 4-6 มม. ติดทน ด้านนอกมีปุ่มกระจาย ใต้ปลายกลีบมีติ่งสั้น ๆ ดอกรูปแตร สีแดง หลอดกลีบดอกยาว 2.5-3.5 ซม. ปลายบานออกแยกเป็นกลีบตื้น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียติดทน

ผลคอนสวรรค์แดง ผลแห้งแตก รูปรี ยาว 6-8 มม. เมล็ดยาว 5-6 มม. มีลายด่าง

คอนสวรรค์แดง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง เป็นไม้ประดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)
= Ipomoea quamoclit L.

วงศ์ Convolvulaceae

ชื่อพ้อง: Quamoclit pennata (Desr.) Bojer

ชื่อสามัญ: Cypress vine

ชื่ออื่น: ดาวนายร้อย, เข็มแดง, แข้งสิงห์ (กรุงเทพฯ); คอนสวรรค์ (เชียงใหม่); ประทัดจีน, พันสวรรค์, สนก้างปลา (กรุงเทพฯ)

อ้างอิงที่มา:
*ข้อมูลและภาพ: สำนักงานหอพรรณไม้
(*ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)
*ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อคนไทย โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ ไม่ใช่เพื่อการค้า

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.